Image Image Image Image Image

25

Jun

Διαδραστικές Παρουσιάσεις

  • By Joakim Piniros

Αποκαλούμε μια παρουσίαση “διαδραστική” αν ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει ένα εικονικό περιβάλλον με δικές του ενέργειες.

2235-INAG-FL4

Διαδραστικές παρουσιάσεις χαμηλού κόστους περιλαμβάνουν “Πανοράματα” όπου ο παρατηρητής τοποθετείται σε μια σταθερή θέση στο εικονικό περιβάλλον (ψηφιακό 3D μοντέλο) με διαδραστικό έλεγχο της κατεύθυνσης θέασης και της γωνίας του οπτικού πεδίου, καθώς και “VR Objects” όπου ο παρατηρητής περιστρέφεται γύρω από το θέμα ώστε να το δει από οποιαδήποτε προοπτική. Τέτοιες παρουσιάσεις είναι ιδανικές για το internet, ενώ μπορεί να εφαρμοστούν είτε σε λεπτομερή μοντέλα είτε σε μοντέλα εργασίας.

Ψηλών προδιαγραφών διαδραστικές παρουσιάσεις περιλαμβάνουν διάφορες μορφές “εικονικής πραγματικότητας” (Virtual Reality) με πλήρη πλοήγηση σε ένα εικονικό περιβάλλον, καθώς και “επαυξημένης πραγματικότητας” (Augmented Reality), δηλαδή απόδοσης σε πραγματικό χρόνο του ψηφιακού μοντέλου ενσωματωμένου στο φυσικό χώρο. Το τελευταίο επιτρέπει την παρουσίαση ενός κτιριακού έργου στον φυσικό του χώρο, ενώ επιτρέπει την οπτική κατανόηση του θέματος μέσω της φυσικής κίνησης του παρατηρητή.

 

(Πατήστε στην εικόνα και περιμένετε να εκτελεστεί το plugin, ώστε να δείτε το πανόραμα)

UA-50574679-1