Image Image Image Image Image

25

Jun

Εκπαίδευση στο 3D σχέδιο και στην οπτικοποίηση

  • By Joakim Piniros

Προσφέρουμε εκπαίδευση στο 3D σχέδιο, την οπτικοποίηση (AutoCAD, 3D Studio, VRay), και το animation, σε μικρά τμήματα.

Εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης, συνδυάζοντας διαφορετικές εφαρμογές ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξετάζουμε κάθε εφαρμογή λεπτομερώς εστιάζοντας στην πρακτική της χρήση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν την ικανότητα να την χρησιμοποιούν δημιουργικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική σε έργα 3D.
Νέα groups σχηματίζονται όταν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός ενδιαφερομένων για κάθε πρόγραμμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

UA-50574679-1