Image Image Image Image Image

25

Jun

Animation και Ολοκληρωμένες Παρουσιάσεις

  • By Joakim Piniros

Video “Fly-through” και “walk-through” με ειδικά εφέ, καθώς και ενοποιημένες παρουσιάσεις που συνδυάζουν animation, στατικές εικόνες, ακόμη και υλικό που ορίζετε εσείς, με κατάλληλη μουσική (soundtrack) και υποτιτλισμό.


Παρουσίαση video που περιλαμβάνει κίνηση του παρατηρητή γύρω ή μέσα στο μοντέλο του έργου, με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται σε στατικές εικόνες. Μπορούμε είτε να σας προτείνουμε το σενάριο (storyboard) είτε να το προσαρμόσουμε στις επιθυμίες σας. Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει κινούμενους ανθρώπους, αυτοκίνητα και φυσικά στοιχεία, καθώς και την χρήση post effects (επεξεργασία εικόνας, εφέ φωτισμού κλπ) που προσδίδουν ρεαλισμό και αισθητική.

Μπορούμε να οργανώσουμε του υλικό της ψηφιακής οπτικοποίησης (στατικές εικόνες και animation) σε μια ενοποιημένη παρουσίαση video με κατάλληλη μουσική (soundtrack) και υποτιτλισμό, καθώς και να την συνδυάσουμε με υλικό που ορίζετε εσείς (φωτογραφίες, video, τεχνικά σχέδια κλπ). Αυτό το είδος παρουσίασης συνδυάζει τα επιμέρους προϊόντα της οπτικοποίησης σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που πολλαπλασιάζει τις εντυπώσεις και την απήχηση. Μπορούμε να παραδώσουμε σε οποιαδήποτε standard ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της fullHD (1920X1080 pixels) σε DVD ή Blue Ray.

UA-50574679-1