Image Image Image Image Image

25

Jun

Στερεοσκοπικές Παρουσιάσεις

  • By Joakim Piniros

Φωτορεαλιστικές παρουσιάσεις σε μορφή στατικών εικόνων, animation, καθώς και εκτυπώσεων, οι οποίες παρέχουν πραγματική αίσθηση του βάθους.

AGR-GIF01

Φωτορεαλιστικές παρουσιάσεις σε μορφή στατικών εικόνων, animation, καθώς και εκτυπώσεων, οι οποίες παρέχουν πραγματική αίσθηση του βάθους.

Οι στερεοσκοπικές αναπαραστάσεις δημιουργούν μια πραγματική τρισδιάστατη αντίληψη ενός θέματος, εισάγοντας τον παρατηρητή απευθείας στο εικονικό περιβάλλον και παράγοντας μια πλήρη εντυπωσιακή οπτική αντίληψη με αίσθηση του βάθους. Αυτή είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από μια συμβατική ψηφιακή οπτικοποίηση παρουσιασμένη σε διδιάστατο μέσο όπως η οθόνη ή η εκτύπωση. Οι στερεοσκοπικές αναπαραστάσεις είναι ιδιαίτερα λειτουργικές στον τομέα της αρχιτεκτονικής οπτικοποίησης, καθώς αποκαλύπτουν χωρικές ποιότητες μη αντιληπτές μέσω της συμβατικής ψηφιακής οπτικοποίησης.

Η παραγωγή μας περιλαμβάνει στερεοσκοπικές στατικές εικόνες, animations, καθώς και ολοκληρωμένες παρουσιάσεις σε οποιαδήποτε standard ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της fullHD (1920X1080 pixels) σε DVD ή Blue Ray. Περιλαμβάνει επίσης ευρέως διαδεδομένα 3D Video – 3DTV format, καθώς και άλλα format κατάλληλα για interlaced 3D monitor (απαιτούνται ειδικά γυαλιά), αυτοτερεοσκοπικά monitors (δεν απαιτούνται ειδικά γυαλιά), ακόμη και συμβατικά monitors (θα χρειαστείτε έναν χαμηλού κόστους viewer που μπορούμε να σας υποδείξουμε ή και να προμηθεύσουμε).

Έχουμε δουλέψει ειδικά στον τομέα των στερεοσκοπικών εκτυπώσεων lenticular (δείτε το http://en.wikipedia.org/wiki/Lenticular_printing). Μπορούμε να παράγουμε οικονομικά οποιαδήποτε άποψη του έργου σας σε εκτύπωση έως 40Χ50cm με αίσθηση του βάθους και χωρίς την ανάγκη ειδικών γυαλιών.

UA-50574679-1